Μηχανές Γύρου Αερίου-Ηλεκτρικές

Μηχανές Γύρου Αερίου-Ηλεκτρικές

Σουβλάκι κουζίνας  

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, σουβλάκι και πιρούνι συλλογής κρέατος  

Καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμική πλάκα 

Αποσπώμενο δίχτυ προστασίας καυστήρα  

Ρύθμιση καυστήρα ανά τομείς  

Ανάφλεξη με πιεζοηλεκτρικό  

Ετοιμο φυσικό αέριο, εφοδιασμένο με κιτ LPG  

Ρύθμιση απόστασης σούβλας από θερμαντικά στοιχεία

Ανοξείδωτα δίσκος αποστάγματος.

Σύνδεση αερίου 1/2 ″ G.

 

Σουβλάκια κουζίνας.

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, σουβλάκι και πιρούνι συλλογής κρέατος

Κεραμικά στοιχεία θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας (4 για το μοντέλο GYR40), με γυαλί ασφαλείας υψηλής αντοχής που διευκολύνει τον καθαρισμό και μειώνει την κατανάλωση  

Ρύθμιση στοιχείων θέρμανσης τομέα  

Ρύθμιση απόστασης σούβλας από στοιχεία θέρμανσης

Δίσκος συλογγής αποσταγμάτων 

Μέγιστο-κρέας.

Επιτρέπεται διάμετρος κρέατος 470 mm  

3 επίπεδα ισχύος.